De werking van energetische remedies

Een energetische remedie mix wordt door mij met zorg en op maat samengesteld (alleen tijdens een consult).

De kosten zijn slechts €25,- voor een flesje van 100 ml..Deze natuurlijke remedies zijn vloeibaar en zijn extracten afkomstig van o.a. bloesems, planten, bomen en struiken en kunnen energetische trillingen van edelstenen en edelmetalen bevatten die positief inwerken op storende emoties en gemoedstoestanden zoals angst, depressie, gebrek aan zelfvertrouwen, stress, piekeren. 

Elke remedie heeft zijn eigen samenstelling, kracht en werking.

Deze remedies zijn veilig en kunnen lange tijd gebruikt worden, ook door jonge kinderen. De dosering schrijf ik op het etiket.

Je goed in je vel voelen wordt voor een groot deel bepaald door je stemmingen. En je stemmingen hebben uiteindelijk weer invloed op de omstandigheden in je leven. Of we nu jong of oud zijn, we hebben allemaal wel eens te maken met emoties of negatieve gevoelens die intens kunnen zijn en waar we niet altijd meteen raad mee weten. We gaan allen door tijden van enorme veranderingen, van economische en sociale onrust waarbij vele mensen onder emotionele druk te staan en gevoelens ondergaan van stress, angst en onzekerheid. Veranderingen zoals een nieuwe job, verhuizen, echtscheiding kunnen aanleidingen zijn tot depressies, zorgen, gepieker, schuldgevoelens, onverwerkt verdriet,.. en halen steeds meer mensen onderuit die het moeilijk hebben hier mee om te gaan. 

Remedies kunnen het gevoelsleven weer opnieuw in harmonie brengen en iemand zijn leven terug op het juiste spoor brengen. Ze onderdrukken niet, integendeel ze hebben de kracht om negatieve emoties te transformeren naar positieve tegenpolen. Ze maken je ook niet afhankelijk of verslaafd maar ze laten je eigen vermogens tot ontwikkeling komen. Wanneer we ons innerlijk kompas zijn kwijtgeraakt schenken ze opnieuw moed en vertrouwen in ons zelf, het leven en ons levensdoel.

Korte omschrijvingen van de energetische remedies.

1. Wilskracht
De energie van de violette agaat ondersteunt mensen om meer vanuit de zuivere Goddelijke wilskracht
te handelen. Het vertrouwen in de eigen kracht wordt hersteld. Daardoor ontstaat er meer begrip
voor zichzelf en de medemens. Deze energie helpt om vanuit dienstbaarheid en mededogen te werken.
De energie werkt op de kruinchakra.

2. Innerlijke wijsheid
De energie van de amethist bevordert de helderheid in het denken en geeft daardoor inzicht in jezelf
en je situatie. De levensvreugde, die vaak al vroeg geblokkeerd is geraakt, komt weer naar boven. De
innerlijke krachten gaan weer stromen. Je mag mild voor jezelf zijn en van jezelf houden zoals je
bent. Werkt tevens op lichamelijke klachten die vanuit geblokkeerde gevoelens zijn ontstaan. Geeft
innerlijke rust.
De energie werkt op het voorhoofdchakra.

3. Begrijpen
De energie van de pyriet ondersteunt je om meer inzicht in en begrip voor je eigen
levensomstandigheden te krijgen. Je mag het verleden loslaten waardoor lichaam, geest en ziel in
balans kunnen komen. Vergeven van alle ervaringen geeft inzicht en begrip voor jezelf en naar anderen
toe. Geeft rust in het denken.
De energie werkt op het voorhoofdchakra.

4. Mededogen
De energie van de rozenkwarts is een steun voor mensen die het vertrouwen in zichzelf verloren
hebben doordat men niet rechtvaardig is behandeld. De energie geeft inzicht in de oorzaak zodat de
levenskracht op een liefdevolle wijze gaat stromen. De energie transformeert voorwaardelijke liefde
naar onvoorwaardelijke liefde.
De energie werkt op het hartchakra

5. Rechtvaardigheid
De energie van de groene agaat herstelt de eigen waarde. Je kunt een ander niet begrijpen en
accepteren als je dit niet eerst bij jezelf doet. Het Christusbewustzijn roept op tot eigen
verantwoordelijkheid en eerlijkheid waardoor je krachten niet meer geblokkeerd worden. Het laat de
liefde stromen en de ander begrijpen zonder te oordelen.
De energie werkt op de hartchakra

6. Liefde
De energie van de citrien ondersteunt daar waar de liefde nog blokkeert en geeft inzicht waarom de
energie niet goed stroomt. Het laat je onvoorwaardelijk van jezelf en van anderen houden. Het laat de
druk, die opgelegd is, weer los en het laat je creatieve krachten weer stromen.
De energie werkt op de zonnevlecht.

7. Gevoelens
De energie van de calciet werkt door tot in de linker hersenhelft en opent en werkt op de
ontvangende energie. Het vertrouwen en de intuïtie worden hersteld. Het maakt je weer
verantwoordelijk voor je eigen leven.
De energie werkt op de miltchakra.

8. Gedachtekracht
De energie van de bergkristal is een steun voor mensen die teveel vanuit hun denken handelen en te
weinig vanuit hun gevoel. Bij twijfel maakt het standvastiger en doelgerichter. De energie is een hulp
voor mensen die teveel piekeren en tobben omdat zij zichzelf aan het controleren zijn uit angst om
fouten te maken. De energie helpt het zelfvertrouwen te herstellen en het gevoel en denken in balans
te brengen.
De energie werkt op de miltchakra.

9. Vertrouwen
De energie van de rode jaspis ondersteunt de mens in het loslaten. Uit gebrek aan zelfvertrouwen ga
je soms vanuit het ego handelen, waardoor je jezelf beperkt. Je mag nu het ego transformeren, dit is
het loslaten van handelen vanuit macht en onmacht en in je eigen liefdeskracht gaan staan. Dit geeft
blijheid en zelfvertrouwen.
De energie werkt op de basischakra.

10. Materie
De energie van de tijgeroog geeft doorstroming door het gehele lichaam. De energie werkt op de
wervelkolom. Trauma’s worden bewust en kunnen worden verwerkt zonder de pijn opnieuw te beleven.
De energie helpt alle fysieke, geestelijke en astrale belasting los te laten. Werkt transformerend op
alle karma.
De energie werkt op de voetchakra’s.

11. Innerlijk weten
De energie van de blauwe agaat heeft een aardende werking en werkt tot in de voetchakra’s. De
energie zet je weer in het hier en nu waardoor je weer naar binnen kunt keren, zodat je op je innerlijk
weten kunt gaan vertrouwen. Oude kennis, die in je keelchakra zit opgesloten, kun je gaan gebruiken.
Geeft inzicht in het doel van levenslessen die jou ziel gekozen heeft voor de eigen groei.
De energie werkt op het keelchakra.

12. Godsbewustzijn
De energie van de gouden Ankh werkt op lichaam, geest en ziel. Transformeert blokkades tot op
zielsniveau. Belicht karma waardoor het handelen vanuit macht en onmacht losgelaten kan worden.
Onzekerheid en twijfel, ontstaan wanneer de mens te weinig zelfvertrouwen heeft in het gevoel. De
energie helpt bij het losgelaten en de eigen intuïtie kan weer gevolgd worden waardoor rust in het
denken ontstaat.
De energie werkt op de basischakra, miltchakra en de zonnevlecht.

13. Hier en nu
De energie van bontkoper brengt licht in het schouder- en nekgebied. Schouder en nekklachten
ontstaan doordat men teveel belasting op zich heeft genomen. Dit ontstaat vaak vanuit een gevoel om
erkenning te krijgen en door gebrek aan eigenwaarde. Je hoeft alleen datgene te doen wat je zelf wil
en mag doen. De energie brengt evenwicht en zet je in het hier en nu.
De energie werkt op de voetchakra’s en geeft doorstroming in alle hoofdchakra’s.

14. Helderheid
De energie van de Peridoot geeft inzicht in karma en blokkades. Geeft inzicht in het levensdoel. Deze
energetica ondersteunt om in balans te komen met de energie van Moeder Aarde. Geeft helderziende
waarnemingen en bevordert de concentratie. Kan worden ingezet bij fysieke klachten en het karmisch
getal 14/5. De energie werkt op de alvleesklier en bevordert de ontwikkeling van het derde oog.
Geeft doorstroming van energie in de miltmeridiaan en het yin tang punt.

15. Doorstroming
De maan energetica is krachtig en is een ondersteuning bij de genezingsprocessen van alle ziektes die
vanuit geblokkeerde emoties zijn ontstaan. De energie is inzetbaar bij Hormonale problemen, oedeem,
de lymfe en de waterhuishouding en bevordert de werking van nieren en de blaas.

16. Geestelijke groei
De energie van de smaragd geeft inzicht in blokkades die door beperkende overtuigingen zijn
ontstaan. De energie bevordert het innerlijk licht en de geestelijke groei.
Werkt tevens op de bijnieren, zonnevlecht, en hartchakra.

17. Drie-Eenheid
De energie van de bergkristal, holly en piramide werken op lichaam, geest en ziel, belicht onbewuste
blokkades die ontstaan zijn doordat ervaringen heel diep zijn weggestopt. Daardoor ontstaat er een
verschil in dat wat men denkt, voelt en naar buiten toe brengt. De energie helpt bij bewustwording,
kan als ondersteuning worden ingezet bij regressie- en reïncarnatietherapie.

18. Ontspanning
De energie van de valkenoog geeft een rustig en ontspannen gevoel. Kan ingezet worden in
stresssituaties. Werkt op ontspanning, meditatie, nachtrust, ruimte, kalmte en vertrouwen. Werkt
vooral op het gebied van het hart- en keelchakra en geeft weer ruimte bij een beklemmend gevoel. De
energie kan ingezet worden bij krampen, hyperventilatie en ademhalingsproblemen.

19. Geaardheid
De moeder aarde energie brengt je terug in je basis en heeft een sterk aardende werking. De energie
is helend voor mensen die niet meer van hun fysiek lichaam houden en dit geheel of gedeeltelijk
afwijzen. Tevens kan de energie ingezet worden bij darmproblemen, bij huilbaby’s, zodat zij vanuit
zichzelf contact maken met moeder aarde en zich veilig en beschermd voelen.

20. Zuiverheid
De energie van kamille en zuivere witte zijde werkt als een filter en heeft een sterk zuiverende
werking. Kan ingezet worden bij lichamelijke stoornissen, zoals virussen en bacteriële infecties. De
energie reinigt lichaam, geest en ziel en werkt verkoelend en kalmerend.

21. Bescherming
De energie van de blauw/groene saffier geeft bescherming om de auralagen heen en is een afweer
tegen alle negatieve invloeden van buitenaf. De energie is tevens voor mensen die therapeutisch
werken en kan als aurabeschermer bij zich gedragen worden. Geeft een veilig gevoel.

22. Evenwicht
De energie van goud, zilver, robijnen en het symbool van het lemniscaat. Herstelt het evenwicht, geeft
doorstroming, kracht en moed. De energie bevordert de coördinatie tussen de linker en rechter
hersenhelft, zodat gevoelens en gedachten in evenwicht komen. En kan ingezet worden bij dyslexie.

23. Creativiteit
Deze energie bevat de vijf elementen. Helpt om je te durven uiten, brengt levensvreugde en
bevordert de creativiteit. Het starre dogmatisch denken kan loslaten worden. De energie geeft
inzicht waardoor je je teveel door anderen laat belasten en hoe ieder zijn eigen verantwoordelijkheid
dient te nemen. Gebruik je krachten, gaven en talenten op een creatieve manier en zorgt voor
voldoende ontspanning in de vorm van meditatie. Luister en vertrouwen op je eigen innerlijke stem en
durft die nu te volgen.

24. Heelheid
Deze energie bevat lila zijde, goud en de Davidsster. Dit is het symbool van het Eenheidsbewustzijn.
Uitzuivering van karma, of dit nu ziels-, geestelijk of familiekarma is. De energie helpt je om vanuit
eigen creativiteit te scheppen en vanuit de onvoorwaardelijke liefde voor jezelf en anderen te leven
en te werken.

25. Vrede
Deze energie bevat zilver, symboliek van de Ankh en de energie van de maan. Als je moeite hebt met
veranderingen in je omgeving, zet de energie je terug in je eigen kracht. Je krijgt overzicht in de
situatie. De energie brengt je volledig terug bij jezelf, geeft vrede, acceptatie en rust. Volledig in
balans zijn en in de Heelheid zijn en blijven. Dat is Vrede!

26. Transformatie
De energie van de koperen Ankh heeft een geleidende, transformerende en zuiverende werking op alle
processen die we doormaken. Werkt op DNA en RNA. De energie kan ingezet worden bij herstel van
ziekte en na operatie. Herstelt de aura bij chemo, narcose en veelvuldig medicijngebruik. De energie
werkt zowel ‘s nachts als overdag en kan in combinatie met alle energetica ingezet worden, omdat
deze transformerend werkt.

27. Eenheidsbewustzijn
De energie van platina en kobalt geeft aardse kracht en helpt om los te komen van de emoties van
anderen. Je gaat inzien dat ieder zijn eigen plan heeft en daarmee zijn eigen weg mag gaan. Ieder
mens heeft daar ook zijn eigen verantwoording in. Helpt om schuldgevoelens en dualiteit hierdoor
ontstaan los te laten. Deze energetica kan ingezet worden als ondersteuning bij de behandeling van
virusinfecties.

28. Inzicht
De energie van de parel helpt om oude blokkades op te sporen zodat ze bewust worden en kunnen
worden getransformeerd. Geeft inzicht en helpt om de juiste keuzes te maken zodat men doelgericht
kan leven en werken. Ondersteunt om standvastiger te worden bij het nemen van beslissingen en helpt
om het juiste doel in je leven te vinden. Kan tevens ingezet worden bij fysieke klachten aan skelet,
gewrichten en gebit.

29. Vrijheid
De energie van solidago helpt om emotionele problemen die diep verankerd zijn bewust te worden en
los te laten. Hoe meer men los laat hoe meer men de vrijheid gaat ervaren. De energie kan ingezet
worden bij oedeem (dit is vasthouden van emoties) en bij nier- en blaasproblemen die vaak terug te
voeren zijn naar onverwerkte emoties zoals angsten en trauma’s in de kindertijd.

30. Erkenning
De energie van de mosagaat ondersteunt om oude ervaringen los te laten en het geloof in jezelf terug
te vinden en te herstellen. De energie is een krachtige ondersteuning voor mensen die in het verleden
vaak zijn afgewezen. Zij zetten zichzelf onder druk ten opzichte van anderen uit angst om weer
afgewezen te worden. Deze energetica herstelt de eigenwaarde en zorgt dat je jezelf gaat erkennen
als unieke persoonlijkheid. Kan ingezet worden bij stress, bloeddrukproblemen en hartklachten.

31. Concentratie
Deze energie van de regenboogfluoriet bevordert de concentratie. Kan ingezet worden bij chronische
ziekten, leer- en concentratieproblemen en geeft geestelijke spankracht. Deze energetica kan helpen
om de juiste keuzes te maken, lost twijfels op, maakt standvastiger en doelbewuster. De energie
werkt op het gebit en kan ingezet worden bij tand- en tandvleesproblemen en bij alle aandoeningen van
het losmazig bindweefsel.

32. Dankbaarheid
De energie van Himalayazout kan ingezet worden bij blokkades van de vrouwelijke energie die zich
uiten in claimen en dominantie. Wanneer deze energie geblokkeerd is wijst men het leven op aarde af
en/of het eigen lichaam. Deze energetica geeft een gevoel van dankbaarheid, herstelt de energie naar
de moeder en geeft een beschermend gevoel. Zorgt tevens voor een betere opname van andere
mineralen en bevordert de spijsvertering. Kan ingezet worden bij klachten die zich uiten in de linker
lichaamshelft.

33. Leiderschap
De energie van Himalaya zoutkristallen kan ingezet worden wanneer de mannelijke energie is
geblokkeerd. Dit uit zich in emoties naar de vader of bij spirituele mensen naar God. God staat
symbool voor de vader. Wanneer men als klein kind de veiligheid van de vader heeft gemist geeft deze
energie inzicht waar de oorzaak is ontstaan. Dit uit zich in de volwassenheid in twijfel en dualiteit. De
energie heelt tevens traumatische ervaringen, geeft licht en liefdeskracht, haalt je uit de
slachtofferrol en herstelt de eigen kracht. Deze energie werkt op klachten die zich uiten in de
rechter lichaamshelft en klachten aan spieren, pezen en banden.

34. Overzicht
De energie van de Lapiz lazuli werkt in eerste instantie op het onderbewuste vlak tijdens de slaap. De
energie herstelt de geestelijke en aardse verbinding die soms verbroken kan zijn door traumatische
ervaringen. De energie bevordert de nachtrust. Wanneer men niet in balans is met deze energie uit
zich dat in slaapproblemen door zorgen, malen en piekeren. Wanneer je deze energetica inneemt krijg
je overzicht over jezelf en je leven.

35. Vernieuwing
De energie van de walnoot maakt je vrij van alle beïnvloeding van buitenaf. Geeft kracht en aarding en
helpt om stresssituaties bewust te worden en los te laten. De energie geeft kracht en moed om oude
patronen los te laten of af te maken waardoor nieuwe inzichten zich kunnen openbaren. De energie kan
ingezet worden bij bloeddrukproblemen, nervositeit en stress en spanning en bij klachten die door
geopathische belasting zijn ontstaan.

36. Communicatie
De energie van de coelestien is een steun voor mensen die introvert zijn en zich niet durven te uiten
met overbelasting als gevolg. De oorzaak is dat men negatieve ervaringen heeft gehad en niet
respectvol is behandeld. De energie helpt om duidelijker in je communicatie te zijn naar je omgeving
zodat anderen begrijpen wat je bedoelt. Deze energie werkt op het zenuwstelsel en transformeert
klachten die voortvloeien uit angsten. Herstelt het zelfvertrouwen en geeft een gevoel van veiligheid.

37. Harmonie
De energie van de chrisocolla heeft een harmoniserende werking bij boosheid of onmacht en
transformeert het ego naar onvoorwaardelijke liefde. De energie kan ingezet worden bij
vergevingssessies, regressie- en reïncarnatietherapie. De energie herstelt de verbinding tussen hart
en zonnevlecht en transformeert alle emoties die vanuit het ego zijn ontstaan. Deze uiten zich vaak in
lever - of galklachten. De energetica is tevens een steun voor kinderen in de puberteit.

38. Verlichting
Deze energie van de Mentha Piperitum geeft licht en ruimte. Kan ingezet worden bij allerlei klachten
die zich uiten in depressiviteit. Het leven wordt als zwaar ervaren. Wanneer je met deze energetica
werkt wordt het leven steeds lichter en makkelijker en je ervaart weer ruimte en vreugde. De energie
bevordert een goede ademhaling en kan ingezet worden bij klachten van de luchtwegen en geeft
verlichting op alle gebied.

39. Totaalbalans
De energie van de Crasula Ovata herstelt de disbalans tussen geven en ontvangen, die zichtbaar wordt
door geldproblematiek en heft energetische blokkades op die hierdoor ontstaan zijn. De geldstroom
en liefde zijn één energie, die elkaar weerspiegelen. De geldstroom is de aardse energie die zich in
het geestelijke uitdrukt in liefde. De energie harmoniseert de verbinding met moeder aarde en de
kosmos en herstelt de balans tussen geven en ontvangen.

40. Veiligheid
Deze energie is een complex van tijgeroog, lichtblauwe saffier, Cobaltum Metallicum en bergwater en
helpt om emoties zoals angsten en schuldgevoelens te transformeren en om weer in je kracht te gaan
staan. Deze energetica is een aurabeschermer die je bij je kunt dragen en innemen. Je voelt je veilig
en blij en je kunt je creativiteit weer vrij uiten.

41. Structuur
De energie van de kristallen sneeuwvlok helpt je om afstand te nemen van alles wat niet meer nodig is.
Daardoor opent zich een nieuwe weg die je het positieve laat inzien van iedere ervaring die uiteindelijk
nodig is geweest voor je spirituele groei!

42. Openheid
De energie van robijn in fuchsiet geeft inzicht in problemen die onbewust het hart belasten. Oude
ervaringen die het hart onbewust belasten en niet verwerkt zijn, worden bewust en kun je vergeven.
Het hartchakra kan zich openen waardoor de liefdesenergie kan stromen en je weer kunt vertrouwen
op je gevoel.

43. Spiritualiteit
De energie van de blaufluss brengt je terug naar je gevoel en naar je spirituele aard. Daar waar je nog
teveel vanuit het mentale leeft en werkt leidt deze energetica je naar je ware gevoelens. Door deze
inzichten kun je jezelf veranderen waardoor je beter in je gevoel komt. Deze energetica bevordert de
innerlijke rust.

44. Presteren
Deze energie is een complex van verschillende edelstenen, zilver en bronwater. Deze energetica geeft
kracht, geloof, moed, vertrouwen en ontspanning in tijden dat er teveel van je wordt verwacht of
wanneer je een prestatie wilt neerzetten. Het is een energie die op bewustwording en chakra's werkt
en geeft ruimte en energie in tijden van drukte of stress. Bevordert de vitaliteit.
De energetica kan ingezet worden als examenremedie.

45. Uiten
Deze energetica is gemaakt van de perenbloesem en bevordert het uiten. Tevens werkt deze
energetica harmoniserend op het immuunsysteem en kan ingezet worden bij klachten zoals hooikoorts.
Ondersteunt je om datgene te doen wat je zo graag wilt.

46. Rust
Deze energetica van de blauwe geode werkt kalmerend en bevordert de innerlijke rust. Helpt je om
meer bij jezelf te blijven zodat je naar binnen kunt keren. De energie kan ingezet worden bij blaasen
nierproblemen en werkt ontstressend en ontspannend op het energiesysteem. Kan ingezet worden
ter bevordering van het herstel van de energie bij oververmoeidheid of na een burn-out.

47. Mystiek
De energie van limestones heeft een sterk aardende werking en helpt de dingen om je heen te kunnen
doorgronden. Geeft een rotsvast vertrouwen in je eigen kracht. Je mag je eigen weg gaan zonder
daarvoor te moeten strijden. Versterkt je kracht wanneer je met doelstellingen werkt.

48. Sensitiviteit
Deze energetica werkt uitzuiverend wanneer je last hebt van electrosmog, aardstraling en
wateraders. Brengt het sensorisch zenuwstelsel tot rust dat door deze belasting overprikkeld kan
raken. De energie werkt tevens op de schildklier en kan in een testbuisje bij je gedragen worden.

49. Oorsprong
Deze energetica is afkomstig van de Aboriginals en geeft een vrij gevoel en leidt je terug naar de
oorsprong. Datgene wat je daadwerkelijk bent zonder conditioneringen of vooroordelen van jezelf of
anderen. Versterkt je basisenergie en geeft een vrij, kalm en vredig gevoel.

50. Herinnering
Deze energetica van de granaat helpt je om oude blokkades die vaak op heel jonge leeftijd zijn
ontstaan bewust te worden zodat je ze los kunt laten en transformeren. Werkt op het geheugen en
herinneren.

51. Positiviteit
Deze energetica van olivina in lavasteen bevat veel magnesium en andere mineralen. De olivina werkt op
het hartchakra. De kracht van positief denken helpt je om je weer blij te voelen en vreugdevol en
positief door het leven te gaan.

52. Identiteit
Deze energetica van aqua aura ondersteunt om jezelf te kunnen zijn. Wanneer je het verleden hebt
losgelaten, kun je contact maken met je innerlijk wezen. Je kunt dan je ware identiteit aannemen en
jezelf zijn. Herstelt tevens het evenwicht tussen datgene wat je denkt en voelt, beschermt en geeft
een blij en zonnig gevoel.

53. Immuniteit
De energie van Viscum Album en Esp werkt helend op het immuunsysteem en geeft inzicht bij klachten op het mentaal, energetisch of spirituele vlak. De energie ondersteunt om voor jezelf op te komen en stimuleert de spirituele groei. De energie werkt op kosmisch niveau en bevordert openheid, genezing, gezondheid en geluk.
De energie werkt op het kruinchakra, basischakra en de voetchakra's.

54. Vreugde
De energie van de kastanje heeft een sterk transformerende werking en herstelt de innerlijke balans tussen lichaam en geest. Wanneer je te kritisch bent transformeert de energie naar flexibiliteit. Deze energetica werkt op het hartchakra. Door flexibeler te zijn sta je jezelf meer vreugde toe.

55. Acceptatie
De energie van Ignatia is een typisch vrouwelijke energie die ingezet kan worden wanneer de gevoelens geblokkeerd zijn. De blokkade kan soms in de kindertijd zijn ontstaan omdat ouders niet de liefde hebben kunnen geven waar een kind behoefte aan heeft. Brengt het geven en ontvangen in balans. Ondersteunt om trauma's en verdriet te verwerken zodat je weer vanuit je gevoel kunt leven. Herstelt de oerkrachten in jezelf, en transformeert naar passie, vreugde, liefde en geluk in je leven.

56. Kalmte
De energie van de Melissa Officinalis kan ingezet worden bij emotionele toestanden en in stresssituaties. Heeft een ontkrampende werking en bevorderd een gezonde slaap.
De energie brengt je terug bij jezelf en helpt om onder alle omstandigheden de rust en kalmte te bewaren.
 
57. Loslaten
De energie van Sulfur kan ingezet worden bij huidproblemen en helpt om in evenwicht te komen met jezelf. Ondersteunt om oude overtuigingen, die vaak al in de kindertijd zijn ontstaan, los te laten, zodat je meer jezelf kunt zijn. Je mag je eigen grenzen aangeven en je op een liefdevolle manier vrij uiten. Tevens kan deze energie worden ingezet bij mensen die overgevoelig zijn voor invloeden van buitenaf.

58. Motivatie
Deze energie van de zaden van de Sinapis Alba (mosterdzaad) bevordert de bloedcirculatie, kan ingezet worden bij spijsverteringsklachten en hormonale problemen. Deze uiten zich vaak in dips en wisselende stemmingen. Kan ingezet worden bij gebrekkige motivatie; geeft nieuwe energie. Deze energetica brengt je meer naar je gevoel. Een goede motivatie is nodig om plezier in het leven te kunnen beleven.

59. Energie
De energie van Titanium Aura Kwarts bevordert de energiedoorstroming in het hele lichaam, herstelt de kracht in jezelf, geeft kleur aan het leven waardoor je veranderingen durft aan te gaan, geeft tevens een gevoel van bescherming. Werkt op alle chakra’s en energie in en om je heen. Een vernieuwende energie. Just go with the flow, ofwel ga gewoon met de stroom mee.

60. Ruimte
De energie van de Helianthus Annuus kan ingezet worden bij ademhalingsproblemen en geeft inzicht in de oorzaak van de klachten. Voor kinderen die vaak verkouden zijn en ademhalingsproblemen hebben krijgen vaak de ruimte niet om zich te ontwikkelen, omdat ouders of opvoeders te veel van hen verwachten. Door oude overtuigingen op te ruimen, zie je de toekomst helder en met plezier tegemoet.

61. Sereniteit
De energie van de kersenbloesem kan ingezet worden bij stresssituaties en brent rust en kalmte in het denken. Daardoor neemt de stress af en brengt de energie in balans in het hele lichaam. Stress ontstaat wanneer je te veel met de materie bezig bent en te weinig vanuit je gevoel leeft of wanneer er te veel in je omgeving gebeurt. Deze energetica kan ingezet worden wanneer je het vertrouwen in je eigen psychische gezondheid hebt verloren. De energie is sterk aardend en ontspannend.

62. Reinheid
De energie van de appelbloesem heeft een sterk reinigende werking op alle toxinen die in het lichaam zijn ontstaan. Kan ingezet worden tijdens of na vaccinaties, narcose, verdoving en kan ingezet worden bij herstel van ziekte. Kan als ondersteuning bij een vastenkuur ingezet worden en verbeterd de uitscheiding van afvalstoffen in lichaam en geest. Reinheid kan ook uitwendig gebruikt worden of door een paar druppels aan badwater of een massageolie toe te voegen.

63. Verbinding
De energie van de Clematis heeft een sterk aardende werking en herstelt de verbinding tussen hemel en aarde, geven en ontvangen. kan ingezet worden bij klachten van duizeligheid. Voor mensen die vaak dagdromen en zich niet kunnen concentreren. Wanneer je met te veel dingen tegelijk bezig bent, geeft deze energetica helderheid en inzicht in je levensdoel. Beheersing van de gedachtenkracht en leven vanuit het hier en nu.

Disclaimer: Het is en blijft belangrijk altijd medische hulp te gebruiken waar deze nodig is. Bij voortdurende of steeds terugkerende klachten raad ik je aan contact op te nemen met (huis-)arts of specialist. Onze producten dienen niet ter vervanging van medische of andere professionele hulp, zorg of ondersteuning. Raadpleeg bij gezondheidsklachten altijd een gecertificeerde arts.